Promenom Zakona o Bezbednosti saobraćaja i pravilnika o načinu obuke i rada auto škola preduslov za praktičnu obuku vožnje jeste položen teorijski deo vozačkog ispita. Pošto je kandidat položio teorijski deo vozačkog ispita i nadamo se već upoznao i prilagodio radu u našoj auto školi prelazimo na sledeću fazu usvajanja veštine upravljanja motornim vozilom.

Obuka vožnje

U procesu obuke praktičnog dela vozačkog ispita obezbedili smo kvalitetne uslove za nesmetani rad kandidata.

Naša škola ima kvalitetan i pouzdan tim instruktora sa velikim iskustvom koji vam stoji na raspolaganju. Časovi se zakazuju u školi a rad započinje na uređenom poligonu predviđenom za praktičnu obuku vozača.

Obezbedili smo i kvalitetan vozni park na kome nam mnoge škole zavide a sve to upravo zbog kvalitetnog rada, udobnosti i vaše sigurnosti.

Vežbe na poligonu

Plan i program rada u zavisnosti od kategorije za koju se spremate ima i različiti fond i program časova. Cilj je da što bolje ovladate veštinom upravljanja vozilom i osvojenim nivoom znanja predviđenim za izlazak na gradsku vožnju.

Vežbe u gradu

Šarolikost ulica i situacija u Čačku omogućava Vam da usvojite osnovna pravila u ponašanju u saobraćaju i steknete osnovne rutine na kojima čovek uvek treba raditi i nadograđivati svoje znanje jer saobraćaj je živa materija i ona se stalno menja u zavisnosti od mnogih parametara okruženja.

Polaganje praktičnog dela vozačkog ispita

Praktični ispit se polaže najranije dve nedelje nakon završetka praktične obuke u unapred utvrđenim terminima koje određuje MUP za tekući mesec i u zakazano vreme.

Ispit se sastoji iz dva dela i to: izvođenja poligonskih radnji sa vozilom i vožnje u naselju u uslovima slabog, srednjeg i jakog inteziteta saobraćaja.

Svaka auto škola po planu i programu ima 15 ispitnih zadataka za svaku od kategorija koje kandidat slučajnim izborom izvlači u prisustvu članova ispitne komisije. Ispitne trase sadrže plan saobraćajnica ucrtanu maršutu kojom se trebamo kretati za vreme ispita, pravac kretanja i spisak ulica i navedenih radnji sa vozilom koje izvodi kandidat za vozača samostalno i na bezbedan način po sebe i druge učesnike u saobraćaju.

Praktičan ispit po pravilu traje najmanje 35 minuta, trajanje ispita može biti i kraće, ako kandidat ne može da izvede određene radnje ili to čini na način da znatno ugrožava bezbedno odvijanje saobraćaja.

Po završetku ispita, ispitna komisija neposredno saopštava kandidatu ishod ispita, dajući detaljno obrazloženje i ocenu pokazanog nivoa znanja i veštine upravljanja sa vozilom u saobraćaju.

Naš cilj je da Vas prirpemimo što kvalitetnije da bi ispit položili iz prvog pokušaja a najvažniije da Vaša veština upravljanja vozilom predstavlja najviši nivo vaše bezbednosti i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju.