Na osnovu pravilnika o radu auto škola i promenom Zakona o bezbednosti saobraćaja država je propisala najmanju cenu rada (Službenim glasnikom broj 105/2012 od 02.11.2012.godine) u auto školama koja je jedinstvaena za rad svih auto škola.

Teorijski deo obuke

ARTIKALCena
1. Teorijska obuka AM, A1, A2, A, B, C1 i C redovna po času360,00 din.
2. Teorijska obuka AM, A1, A2, A, B, C1 i C dodatna po času500,00 din.
3. Teorijska obuka AM, A1, A2, A, B, C1 i C dopunska po času500,00 din.
4. Redovan moto čas za AM i A1 kategoriju1.500,00 din.
5. Dopunski moto čas za AM i A1 kategoriju1.500,00 din.
6. Redovan moto čas za A2 i A kategoriju1.500,00 din.
7. Dopunski moto čas za A2 i A kategoriju1.500,00 din.
8. Dodatni moto čas za A kategoriju1.500,00 din.
9. Redovan moto čas za B kategoriju1.200,00 din.
10. Dodatni moto čas za B kategoriju1.200,00 din.
11. Dopunski moto čas za B kategoriju1.200,00 din.
12. Redovan moto čas za C1 i C kategoriju1.900,00 din.
13. Dopunski moto čas za C1 i C kategoriju1.900,00 din.
14. Dodatni moto čas za C1 i C kategoriju1.900,00 din.
15. Redovan moto čas za CE kategoriju4.000,00 din.
16. Dopunski moto čas za CE kategoriju4.000,00 din.
17. Dodatni moto čas za CE kategoriju4.000,00 din.

Praktični deo obuke

ARTIKALPravno liceMUPUkupno
1. Test AM i A1 kategorije3.000,00 din.792,00 din.3.792,00 din.
2. Tets A2 i A kategorije3.200,00 din.792,00 din.3.992,00 din.
3. Test B kategorije3.000,00 din.792,00 din.3.792,00 din.
4. Test C1 i C kategorije3.600,00 din.1.056,00 din.4.656,00 din.

Polaganje vozačkog ispita

ARTIKALPravno liceMUPUkupno
1. Vožnja AM i A1 kategorije3.200,00 din.985,00 din.4.185,00 din.
2. Vožnja A2 i A kategorije3.400,00 din.985,00 din.4.385,00 din.
3. Vožnja B kategorije3.000,00 din.985,00 din.3.985,00 din.
4. Vožnja C1 i C kategorije4.000,00 din.985,00 din.4.985,00 din.
5. Vožnja CE kategorije5.000,00 din.985,00 din.5.985,00 din.