Promenom Zakona o bezbednosti saobraćaja došlo je i do promena u kategorijama vozila, naime zakon je usklađen sa evropskim zakonima o bezbednosti saobraćaja pa su i kategorije označene u skladu sa tim.

Mi smo registrovali najveći broj kategorija za koje posedujemo vozila i možemo vam ponuditi sledeće:

AM A1 A2 A B C CE

AM kategorija

Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 7 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10)14.400,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (7 časova)10.500,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.200,00 din.
Ukupno31.100,00 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)3.500,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (7 časova)10.500,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.200,00 din.
Ukupno20.200,00 din.

A1 kategorija

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10)14.400,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova)30.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.200,00 din.
Ukupno50.600,00 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)3.500,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova)30.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.200,00 din.
Ukupno39.700,00 din.
Opis ( * kandidat ima AM kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)-
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova)10.500,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.200,00 din.
Ukupno16.200,00 din.

A2 kategorija

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10)14.400,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.200,00 din.
Praktična obuka u celosti (30 časova)45.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400,00 din.
Ukupno66.000,00 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)3.500,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.200,00 din.
Praktična obuka u celosti (30 časova)45.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400,00 din.
Ukupno55.100,00 din.
Opis ( * kandidat ima AM kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti --
Ispit – polaganje teorije3.200,00 din.
Praktična obuka u celosti (14 časova)21.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400,00 din.
Ukupno27.600,00 din.
Opis ( * kandidat ima A1 kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti --
Ispit – polaganje teorije3.200,00 din.
Praktična obuka u celosti (14 časova)10.500,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400,00 din.
Ukupno17.100,00 din.

A kategorija

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10)14.400,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.200,00 din.
Praktična obuka u celosti (40 časova)60.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400,00 din.
Ukupno81.100,00 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)3.500,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.200,00 din.
Praktična obuka u celosti (40 časova)60.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400,00 din.
Ukupno70.100,00 din.
Opis ( * kandidat ima AM kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti --
Ispit – polaganje teorije3.200,00 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova)30.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400,00 din.
Ukupno36.600,00 din.
Opis ( * kandidat ima A1 kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti --
Ispit – polaganje teorije3.200,00 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova)21.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400,00 din.
Ukupno27.600,00 din.
Opis ( * kandidat ima A2 kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti --
Ispit – polaganje teorije3.200,00 din.
Praktična obuka u celosti (14 časova)10.500,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400,00 din.
Ukupno17.100,00 din.

B kategorija

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10)14.400,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (40 časova)48.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.000,00 din.
Ukupno68.400,00 din.
Opis ( * kandidat ima AM, A1, kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)3.500,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (35 časova)42.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.000,00 din.
Ukupno51.500,00 din.
Opis ( * kandidat ima A2, A kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)3.500,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (35 časova)42.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.000,00 din.
Ukupno45.400,00 din.
Opis ( * kandidat ima B1 kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)-
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (35 časova)24.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.000,00 din.
Ukupno30.000,00 din.
Opis ( * kandidat ima F kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)3.500,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (40 časova)24.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.000,00 din.
Ukupno33.500,00 din.
Opis ( * kandidat ima M kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)3.500,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.000,00 din.
Praktična obuka u celosti (40 časova)48.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje3.000,00 din.
Ukupno57.500,00 din.

C kategorija

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis (* kandidat mora posedovati B ili BE kategoriju)Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)3.500,00 din.
Ispit – polaganje teorije3.600,00 din.
Praktična obuka u celosti (15 časova)28.500,00 din.
Ispit – polaganje vožnje1.800,00 din.
Ukupno39.600,00 din.
Opis (* kandidat mora posedovati C1 ili C1E kategoriju)Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)-
Ispit – polaganje teorije3.600,00 din.
Praktična obuka u celosti (15 časova)13.300,00 din.
Ispit – polaganje vožnje1.800,00 din.
Ukupno20.900,00 din.

CE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

Opis ( * kandidat mora posedovati B ili BE kategoriju )Iznos
Praktična obuka u celosti (7 časova)28.000,00 din.
Ispit – polaganje vožnje5.000,00 din.
Ukupno33.000,00 din.