KATEGORIJE


Promenom Zakona o bezbednosti saobraćaja došlo je i do promena u kategorijama vozila, naime zakon je usklađen sa evropskim zakonima o bezbednosti saobraćaja pa su i kategorije označene u skladu sa tim.

Mi smo registrovali najveći broj kategorija za koje posedujemo vozila i možemo vam ponuditi sledeće:

kat-am kat-a1 kat-a2 kat-a kat-b kat-c1 kat-c kat-ce


AM kategorija

kimko50Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 7 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10) 14.400 din.
Ispit – polaganje teorije 3.000 din.
Praktična obuka u celosti (7 časova) 6.720 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.200 din.
Ukupno 27.320 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2) 2.520 din.
Ispit – polaganje teorije 3.000 din.
Praktična obuka u celosti (7 časova) 6.720 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.200 din.
Ukupno 15.440 din.

top


A1 kategorija

kimko125Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10) 14.400 din.
Ispit – polaganje teorije 3.000 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova) 19.200 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.200 din.
Ukupno 39.800 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2) 2.520 din.
Ispit – polaganje teorije 3.000 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova) 19.200 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.200 din.
Ukupno 27.920 din.
Opis ( * kandidat ima AM kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (-)
Ispit – polaganje teorije 3.000 din.
Praktična obuka u celosti (7 časova) 6.720 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.200 din.
Ukupno 12.920 din.

top


A2 kategorija

kavasakiMotocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10) 14.400 din.
Ispit – polaganje teorije 3.200 din.
Praktična obuka u celosti (30 časova) 32.400 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.400 din.
Ukupno 53.400 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2) 2.520 din.
Ispit – polaganje teorije 3.200 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova) 21.600 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.400 din.
Ukupno 30.720 din.
Opis ( * kandidat ima AM kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (-)
Ispit – polaganje teorije 3.200 din.
Praktična obuka u celosti (14 časova) 15.120 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.400 din.
Ukupno 21.720 din.

top


A kategorija

suzukiMotocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10) 14.400 din.
Ispit – polaganje teorije 3.200 din.
Praktična obuka u celosti (40 časova) 43.200 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.400 din.
Ukupno 64.200 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2) 2.520 din.
Ispit – polaganje teorije 3.200 din.
Praktična obuka u celosti (40 časova) 43.200 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.400 din.
Ukupno 52.320 din.
Opis ( * kandidat ima AM kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (-)
Ispit – polaganje teorije 3.200 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova) 21.600 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.400 din.
Ukupno 28.200 din.

top


B kategorija

grupna-vozila-b-katMotorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10) 14.400 din.
Ispit – polaganje teorije 3.000 din.
Praktična obuka u celosti (40 časova) 48.000 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.000 din.
Ukupno 68.400 din.
Opis ( * kandidat ima AM, A1, A2 ili A kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2) 2.520 din.
Ispit – polaganje teorije 3.000 din.
Praktična obuka u celosti (35 časova) 42.000 din.
Ispit – polaganje vožnje 3.000 din.
Ukupno 50.520 din.

top


C1 kategorija

Mercedes815Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 teoretskih časova i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat mora posedovati B ili BE kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2) 2.520 din.
Ispit – polaganje teorije 3.600 din.
Praktična obuka u celosti (15 časova) 27.000 din.
Ispit – polaganje vožnje 4.000 din.
Ukupno 37.120 din.

top


C kategorija

Mercedes1218Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat mora posedovati B ili BE kategoriju ) Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2) 2.520 din.
Ispit – polaganje teorije 3.600 din.
Praktična obuka u celosti (15 časova) 27.000 din.
Ispit – polaganje vožnje 1.800 din.
Ukupno 34.920 din.

top


CE kategorija

prikolicaSkup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

Opis ( * kandidat mora posedovati C kategoriju ) Iznos
Praktična obuka u celosti (7 časova) 13.440 din.
Ispit – polaganje vožnje 4.000 din.
Ukupno 17.440 din.

top

Kvalitetnim radom do zajedničkog uspeha !

Osnovni moto kojim smo se rukovodili od osnivanja škole do danas ostao je isti a to je: „Jedini ispravan put do vozačke dozvole je studiozno, kvalitetno, sigurno i polako kvalitetnom obukom do zajedničkih rezultata.“ Po tome nas naši sugrađani prepoznaju i ukazuju poverenje što nam predstavlja veliku čast. Više generacija polaznika iz istog domaćinstva upravo biraju našu školu kao statusni kvaliteta i znak poverenja.

Obzirom da je auto škola prva prava životna škola u radu sa kandidatima pristupamo krajnje ozbiljno i studiozno jer od vašeg znanja i veština zavise pre svega vaš a onda i životi ostalih učesnika u saobraćaju a to predstavlja našu veliku odgovrnost u radu.