Promenom Zakona o bezbednosti saobraćaja došlo je i do promena u kategorijama vozila, naime zakon je usklađen sa evropskim zakonima o bezbednosti saobraćaja pa su i kategorije označene u skladu sa tim.

Mi smo registrovali najveći broj kategorija za koje posedujemo vozila i možemo vam ponuditi sledeće:

AM A1 A2 A B C1 C CE

AM kategorija

Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 7 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10)14.400 din.
Ispit – polaganje teorije3.000 din.
Praktična obuka u celosti (7 časova)6.720 din.
Ispit – polaganje vožnje3.200 din.
Ukupno27.320 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)2.520 din.
Ispit – polaganje teorije3.000 din.
Praktična obuka u celosti (7 časova)6.720 din.
Ispit – polaganje vožnje3.200 din.
Ukupno15.440 din.

A1 kategorija

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10)14.400 din.
Ispit – polaganje teorije3.000 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova)19.200 din.
Ispit – polaganje vožnje3.200 din.
Ukupno39.800 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)2.520 din.
Ispit – polaganje teorije3.000 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova)19.200 din.
Ispit – polaganje vožnje3.200 din.
Ukupno27.920 din.
Opis ( * kandidat ima AM kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)-
Ispit – polaganje teorije3.000 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova)6.720 din.
Ispit – polaganje vožnje3.200 din.
Ukupno19.920 din.

A2 kategorija

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10)14.400 din.
Ispit – polaganje teorije3.200 din.
Praktična obuka u celosti (30 časova)32.400 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400 din.
Ukupno53.400 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)2.520 din.
Ispit – polaganje teorije3.200 din.
Praktična obuka u celosti (20 časova)21.600 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400 din.
Ukupno30.720 din.
Opis ( * kandidat ima AM kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti --
Ispit – polaganje teorije3.200 din.
Praktična obuka u celosti (14 časova)15.120 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400 din.
Ukupno21.720 din.

A kategorija

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10)14.400 din.
Ispit – polaganje teorije3.200 din.
Praktična obuka u celosti (30 časova)43.200 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400 din.
Ukupno64.200 din.
Opis ( * kandidat ima bilo koju višu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)2.520 din.
Ispit – polaganje teorije3.200 din.
Praktična obuka u celosti (40 časova)43.200 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400 din.
Ukupno52.320 din.
Opis ( * kandidat ima AM kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti --
Ispit – polaganje teorije3.200 din.
Praktična obuka u celosti (14 časova)21.600 din.
Ispit – polaganje vožnje3.400 din.
Ukupno28.200 din.

B kategorija

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Opis ( * kandidat nema ni jednu kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (30+10)14.400 din.
Ispit – polaganje teorije3.000 din.
Praktična obuka u celosti (40 časova)48.000 din.
Ispit – polaganje vožnje3.000 din.
Ukupno68.400 din.
Opis ( * kandidat ima AM, A1, A2 ili A kategoriju )Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)2.520 din.
Ispit – polaganje teorije3.000 din.
Praktična obuka u celosti (35 časova)42.000 din.
Ispit – polaganje vožnje3.000 din.
Ukupno50.520 din.

C1 kategorija

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 teoretskih časova i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis (* kandidat mora posedovati B ili BE kategoriju)Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)2.520 din.
Ispit – polaganje teorije3.600 din.
Praktična obuka u celosti (15 časova)27.000 din.
Ispit – polaganje vožnje4.000 din.
Ukupno37.120 din.

C kategorija

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opis (* kandidat mora posedovati B ili BE kategoriju)Iznos
Teorijska obuka u celosti (5+2)2.520 din.
Ispit – polaganje teorije3.600 din.
Praktična obuka u celosti (15 časova)27.000 din.
Ispit – polaganje vožnje1.800 din.
Ukupno34.920 din.

CE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

Opis ( * kandidat mora posedovati C kategoriju )Iznos
Praktična obuka u celosti (7 časova)13.440 din.
Ispit – polaganje vožnje4.000 din.
Ukupno17.440 din.