Na osnovu pravilnika o radu auto škola i promenom Zakona o bezbednosti saobraćaja država je propisala najmanju cenu rada (Službenim glasnikom broj 105/2012 od 02.11.2012.godine) u auto školama koja je jedinstvaena za rad svih auto škola.

Teorijski deo obuke

ARTIKALCena
1. Teorijska obuka AM, A1, A2, A, B, C1 i C redovna po času360 din.
2. Teorijska obuka AM, A1, A2, A, B, C1 i C dodatna po času360 din.
3. Teorijska obuka AM, A1, A2, A, B, C1 i C dopunska po času360 din.
4. Redovan moto čas za AM i A1 kategoriju960 din.
5. Dopunski moto čas za AM i A1 kategoriju960 din.
6. Redovan moto čas za A2 i A kategoriju1.080 din.
7. Dopunski moto čas za A2 i A kategoriju1.080 din.
8. Dodatni moto čas za A kategoriju1.080 din.
9. Redovan moto čas za B kategoriju1.200 din.
10. Dodatni moto čas za B kategoriju1.200 din.
11. Dopunski moto čas za B kategoriju1.200 din.
12. Redovan moto čas za C1 i C kategoriju1.800 din.
13. Dopunski moto čas za C1 i C kategoriju1.800 din.
14. Dodatni moto čas za C1 i C kategoriju1.800 din.
15. Redovan moto čas za CE kategoriju1.920 din.
16. Dopunski moto čas za CE kategoriju1.920 din.
17. Dodatni moto čas za CE kategoriju1.920 din.

Praktični deo obuke

ARTIKALPravno liceMUPUkupno
1. Test AM i A1 kategorije3.000 din.792 din.3.792 din.
2. Tets A2 i A kategorije3.200 din.792 din.3.992 din.
3. Test B kategorije3.000 din.792 din.3.792 din.
4. Test C1 i C kategorije3.600 din.792 din.4.392 din.

Polaganje vozačkog ispita

ARTIKALPravno liceMUPUkupno
1. Vožnja AM i A1 kategorije3.200 din.985 din.4.185 din.
2. Vožnja A2 i A kategorije3.400 din.985 din.4.385 din.
3. Vožnja B kategorije3.000 din.985 din.3.985 din.
4. Vožnja C1 i C kategorije4.000 din.985 din.4.985 din.
5. Vožnja CE kategorije4.000 din.985 din.4.985 din.